foders.se
SSL
Elanco Denmark

AdTab. 112 mg, tuggtabletter för hund (> 2,5–5,5 kg) - 3 st, tuggtablett

Prisuppgifter

Läs mer och köp

AdTab. 112mg, tuggtabletter för hund (> 2,5–5,5kg) är ett receptfritt djurläkemedel i form av en tuggtablett för hundar som används för att behandla lopp- och fästingangrepp. Tabletten, som ges som en engångsdos i samband med mat, bör inte ges till hundar under 8 veckor eller som väger mindre än 2,5 kg. Doseringen är en tuggtablett per månad, som ges i samband med eller efter utfodring. Det är viktigt att läsa bipacksedeln före användning. Den aktiva substansen i det veterinärmedicinska läkemedlet är lotaniler. Lotilaner är en aktiv substans som används för att bekämpa loppor och fästingar hos hundar. Den fungerar genom att störa nervsystemet hos dessa parasiter, vilket gör att de dör snabbt. När en katt tar en tablett med lotilaner börjar den verka mot loppor inom 12 timmar och mot fästingar inom 24 timmar. Effekten varar i en månad. Lotilaner hjälper också till att förhindra att fler loppor sprids i hundens omgivning. Det dödar loppor innan de hinner lägga ägg, vilket stoppar deras livscykel. Produktinformationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte individuell medicinsk rådgivning. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, det är dock inte en garanti på att all information är fullständig eller aktuell. Läs alltid bipackssedeln innan användning! Rådgör med legitimerad veterinär eller farmaceut vid minsta osäkerhet. För information om djurläkemedlet läs vidare på fass.se. Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek Egenskaper

Kategori: Parasiter
Artikelnummer: 18168